El conegut trencaclosques de 7 peces formades per policubs de 2,5 centímetres d’aresta amb les que tant es pot construir el cub de 3x3x3 unitats com totes les altres figures proposades. Conté instruccions amb explicacions sobre les 240 solucions i sobre els policubs existents.

El preu és de 20€.