Nascut de la col·laboració entre professors i alumnes de la Universitat i d’un Institut.
Ha produït varies exposicions d’instrument per a la geometria (perspectòmetres, el·lipsògrafs, ...) i manté una aula-taller oberta a estudiant de Secundària que realitzen maquetes de màquines matemàtiques que després expliques als altres companys.
Les maquetes es poden comprar per muntar-les a classe.

Web: http://www.museo.unimo.it/theatrum/