Per resoldre aquest trencaclosques de 16 peces cal associar cada fracció a alguna de les seves representacions alternatives: com a percentatge, com a nombre decimal, o com a part pintada d'una figura. Les vores del quadrat resultant són de color.