Consisteix en 6 aparells tipus faristol amb 20 fitxes en les quals hi ha representades diverses fraccions. Tots 6 aparells contenen les mateixes fraccions, però posades en ordre diferent. Per jugar, un jugador escull una fracció, els altres l'han d'endevinar amb preguntes tipus si/no.