Tauler amb peces en forma de L representant els nombres imparells 1,3,5,7,9,11,13,15 que permeten també completar quadrats, obtenint els successius nombres quadrats fins al 64.