Imparells i quadrats

Tauler amb peces en forma de L representant els nombres imparells 1,3,5,7,9,11,13,15 que permeten també completar quadrats, obtenint els successius nombres quadrats fins al 64.

Reptes numèrics amb peces imantades

Conjunt de 8 panells imantats cadascun amb les seves peces numèriques. Cal col·locar-les per tal que es compleixi la relació que es proposa.

Trencaclosques de fraccions

Per resoldre aquest trencaclosques de 16 peces cal associar cada fracció a alguna de les seves representacions alternatives: com a percentatge, com a nombre decimal, o com a part pintada d'una figura. Les vores del quadrat resultant són de color.

Qui és qui de fraccions

Consisteix en 6 aparells tipus faristol amb 20 fitxes en les quals hi ha representades diverses fraccions. Tots 6 aparells contenen les mateixes fraccions, però posades en ordre diferent. Per jugar, un jugador escull una fracció, els altres l'han d'endevinar amb preguntes tipus si/no.


Fitxes numèriques dins el quadrat, cercle i triangle

Un tauler amb 3 espais, (quadrat, circular i triangular) i fitxes numèriques amb aquestes formes. Cal col·locar-les seguint les regles per aconseguir els reptes proposats.