Ring of fire

Els làsers situats al voltant de l'anell permeten visualitzar amb una línia lluminosa vermella les diferents seccions de la figura que col·loquem dins. Es disposa de diferents figures geomètriques fetes amb material transparent, (cub, con, cilindre, dodecaedre). És fruit d'un intercanvi amb el Momath de Nova York.

El dual del dodecaedre regular

Col·locant, gràcies als imants, les fustes perpendicularment a les arestes del dodecaedre es forma el seu poliedre dual, l'icosaedre.

View the embedded image gallery online at:
http://mmaca.cat/index.php/moduls/geometria#sigFreeId8afdf96c86

Vestir poliedres

El mòdul està format per dos cubs i dos dodecaedres de fusta amb les cares corresponents subjectes amb imants. Cada cara està pintada de colors de forma que el repte és que els colors adjacents coincideixin. A unes figures cal fer coincidir els colors dels vèrtexs i en altres el de les arestes.

View the embedded image gallery online at:
http://mmaca.cat/index.php/moduls/geometria#sigFreeId3af6aafe9f

 

Empaquetar cilindres

El repte és col·locar el màxim nombre possible de cilindres en cadascun dels tres compartiments de la capsa. Cal estudiar quina disposició és més adequada en cada cas. La disposició "quadrangular", amb els cilindres situats perfectament en files i columnes o la disposició "triangular o hexagonal", amb les files i columnes successives desplaçades.

View the embedded image gallery online at:
http://mmaca.cat/index.php/moduls/geometria#sigFreeId6f61606e3c

 

Diagrama de Voronoi

El diagrama de Voronoi es construeix a partir d'uns punts ja fixats al pla, dividint aquest en les regions de proximitat a cada punt. En aquest puzle, cada peça correspon a la regió dels punts propers al piu on cal inserir-la. Per reconstruir-lo, convé adonar-se que les línies de separació de les peces són les mediatrius dels segments que uneixen els pius.

View the embedded image gallery online at:
http://mmaca.cat/index.php/moduls/geometria#sigFreeId452f918c9e