Fent girar la roda, es poden observar dues formes de transformar el moviment circular en un moviment rectilini de vaivé i com el cor d'Arquimedes serveix per aconseguir que aquest sigui de velocitat constant.