Peixos imantats de color que enrajolen el pla, permeten treballar la creació de patrons i seqüències.