De l'octaedre al cub

Aquestes 21 peces que es poden unir fàcilment amb imants, permeten, a partir de l'octaedre, la construcció successiva del tetraedre, del doble tetraedre (o l'Stella octangula) i del cub. Les 12 darreres peces que formen el cub estan pintades de 4 colors diferents, 3 de cadascun. Permeten plantejar dos problemes combinatoris, el primer que els vèrtexs del cub tinguin el mateix color i el segon que a cada cara hi hagi els quatre colors.

Con d'Apol·loni

Con construït pel taller artesà de Francisco Treceño http://www.artmadera.com/. Les 5 peces de fusta de diferents tonalitats mostren les 4 seccions del con: Circumferència, el·lipse, paràbola i hipérbola.

Ring of fire

Els làsers situats al voltant de l'anell permeten visualitzar amb una línia lluminosa vermella les diferents seccions de la figura que col·loquem dins. Es disposa de diferents figures geomètriques fetes amb material transparent, (cub, con, cilindre, dodecaedre). És fruit d'un intercanvi amb el Momath de Nova York.

Imatge virtual amb 2 miralls parabòlics

Aquest aparell crea una imatge virtual de l'objecte situat al seu interior, està format per dos miralls parabòlics que s'intercanvien els focus.

El dual del dodecaedre regular

Col·locant, gràcies als imants, les fustes perpendicularment a les arestes del dodecaedre es forma el seu poliedre dual, l'icosaedre.