El mirall del pallasso

Els diferents elements d'aquesta peça (boca, ull, nas, cabells) es dupliquen pel mirall i es creen així diferents cares. El mateix mirall amb una peça on hi ha dibuixada unes figures geomètriques permet enfrontar-se al repte d'obtenir diferents imatges.

Calidoscopi esfèric

Calidoscopi format per 4 miralls col·locats a l'interior d'un tronc de piràmide de base quadrada. Al seu interior hi ha un motiu geomètric que es veu reflectit en totes direccions. Es visualitza, així, una enorme superfície esfèrica.

Anamorfisme cilíndric

Un cilindre de superfície reflectant permet veure de manera correcta diferents  imatges tractades  adequadament situades a la base.

Habitació d'Ames

És una reproducció de l'habitació creada per Adelbert Ames el 1945, que crea una sorprenent il·lusió òptica.
Vista pel forat, aparenta ser una habitació ordinària de parets perpendiculars. La seva observació pel lateral mostra que en realitat és de forma trapezoïdal amb les parets i el sostre inclinats.

Perímetre, àrea, volum

Aquest mòdul és un itinerari seqüencial format per tres taules.

La primera proposa comparar el perímetre d’un cercle gran amb els perímetres de dos cercles més petits, la suma dels diàmetres dels quals és el del cercle inicial.

La segona taula demana escollir si passarà més quantitat de fluid per un tub de 20 cm de diàmetre que per dos de 10 cm de diàmetre. Les seccions dels tubs permeten comparar les àrees i mesurar-les amb unitats-cigrons.

La darrera taula consisteix en dues balances. A la primera es tracta d’igualar el pes d’un cilindre gran amb cilindres de diàmetre la meitat i de la mateixa altura. A la segona igualar una esfera amb esferes de meitat de diàmetre.