Coincidències, 15 forats i 8 ous

Aquest aparell amb 15 forats permet comprovar que la probabilitat que al posar-hi al atzar 8 ous, alguns ous hagin coincidit en un mateix forat, és molt alta. En obrir les portes, es comprova.

 

Mors tua vita mea

Un tauler amb fitxes vermelles i verdes que representen una població que evoluciona a l'atzar seguint les regles. Permet experimentar quina opció de creixement és millor.

Joc de l´HAC

Aquest joc d'atzar consisteix en un tauler en forma d'H on es dipositen les apostes.

 

Cercant l'equilibri

El joc consisteix en un tauler amb 16 fitxes amb les cares de color diferent i dos daus tetraèdrics per obtenir les coordenades de cada fitxa. Permet experimentar com varien els colors visibles.

Agafant una mostra de 10 pedres

El mòdul consisteix a extreure i pesar una mostra representativa de 10 pedres entre el conjunt de 100 còdols de diferents mides.