dausels 3 dausAquests tres daus tetraèdics tenen una sorprenent propietat, tot i que és major la probabilitat de guanyar del groc sobre el blau i la del blau sobre el vermell, en enfrontar el groc amb el vermell és més probable que guanyi el vermell. Són doncs intransitius

Per tant es crea un esquema circular, no hi ha un dau guanyador, la situació és similar a la del joc “pedra-paper-tisores”.

 

 

 

 

 

 

enumeració de casosLes probabilitats de cada enfrontament es poden calcular enumerant totes les posibilitats de cada enfrontament:

 

 

 

Enllaços i referències:

Gardner, Martin. "The Colossal Book of Mathematics: Classic Puzzles, Paradoxes, and Problems: Number Theory, Algebra, Geometry, Probability, Topology, Game Theory, Infinity, and Other Topics of Recreational Mathematics" New York, 2001.

http://mathworld.wolfram.com/EfronsDice.html