Aquesta reproducció de la creació de Sam Lloyd consisteix en 8 peces amb les quals cal recompondre el tauler d'escacs.