Una quadrícula amb xifres a cada casella i un conjunt de tanques que es poden situar dretes envoltant les caselles. El repte consisteix a disposar-les tenint en compte que: primer les xifres indiquen la quantitat de tanques al voltant seu i segon el conjunt de totes les tanques formen un corral tancat.