De l'octaedre al cub

  • Post Category:Mòduls

Aquestes 21 peces que es poden unir fàcilment amb imants, permeten, a partir de l’octaedre, la construcció successiva del tetraedre, del doble tetraedre (o l’Stella octangula) i del cub. Les 12 darreres peces que formen el cub estan pintades de 4 colors diferents, 3 de cadascun. Permeten plantejar dos problemes combinatoris, el primer que els vèrtexs del cub tinguin el mateix color i el segon que a cada cara hi hagi els quatre colors.

  • oct_cub (1)
  • oct_cub (2)
  • oct_cub (3)
  • oct_cub (4)
  • oct_cub (5)
  • oct_cub (6)