El joc dels gratacels

Aquest joc consisteix en un tauler quadriculat de 4 x 4 on cal disposar 16 peces de diferent alçada que simulen edificis. 

  • La primera regla és que, com un sudoku, en cada fila i columna només hi hagi un edifici de cada mida.
  • La segona regla és que els números de les vores indiquen quants edificis d’aquella línia es poden veure des d’aquell lloc concret. Cal tenir present que un edifici més alt taparà un de més baix, el qual no es podrà veure.

Podeu jugar-hi virtualment en aquesta pàgina de la FCRI on també trobareu pistes per resoldre el joc i explicacions dels quadrats llatins, els antecedents històrics d’aquest joc.

(aquesta versió virtual és fruit d’un projecte conjunt del MMACA amb la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació FCRi )

  • gratacelsFCRI
  • El joc dels gratacels
  • El joc dels gratacels