Aquest cilindre reflectant mostra correctament la imatge plana deformada

En aquests exemples, es veuen reflectides correctament al cilindre la façana del Palau Mercader i la torre de la Miranda de Cornellà

Els anamorfismes a l'art

La tècnica de l’anamorfisme o anamorfosis consistent en deformar una imatge de forma que sols sigui correctament a través d’una reflexió o perspectiva determinada va ser practicada al Renaixement. Artistes com Hans Holbein, Leonardo da Vinci, Jacopo Vignola en són un exemple. 

Il·lustració “The Mysterious Isle” de l’artista István Orosz.  Al posar un cilindre reflectant sobre el Sol, s’hi veu reflectida la imatge de Jules Verne.

Il·lustració del llibre “El mundo físico” 1882. Font wikipedia

Enllaços i material descarregable