Les proporcions del cos humà i l’escriptura especular a partir de l’obra de Leonardo da Vinci

Què farem al taller?

Presentarem el personatge de Leonardo da Vinci, la seva obra i la seva situació històrica. Cada nen, ajudant-se mútuament entre ells, comprovarà si compleix les proporcions del cos humà que Leonardo detalla a la seva obra “L’home de Vitruvi”. En segon lloc llegirem textos escrits especularment a l’estil de Leonardo ajudant-nos d’un mirall, intentarem escriure d’aquesta manera. Compartirem les diferents estratègies que hem trobat per escriure d’aquesta manera i les practicarem.

Més informació de l'activitat

Necessitats d'espais i de materials

  • Cal una aula o bé un espai amb taules i cadires on els nens es puguin moure i a la vegada seure per escriure i treballar.

Objectius d'aprenentatge

  • Entendre com les eines matemàtiques i artístiques poden treballar conjuntament per representar el cos humà i les seves proporcions.
  • Comprovar les afirmacions d’un document històric.
  • Treballar amb el concepte de simetria i el llenguatge escrit.
  • Exercitar les habilitats manuals i espacials canviant la direcció de l’escriptura.

Continguts

Les parts del cos humà. Les fraccions i proporcions. Mesures i magnitud. Simetria i habilitat
espacial. Maneig de les eines de dibuix. Habilitat manual.

Criteris d'avaluació

Capacitat de dubtar en la certesa absoluta de les proporcions que planteja Leonardo. Capacitat
de planificar mètodes de comprovació més exactes dels realitzats al taller. Capacitat de llegir
amb fluïdesa l’escriptura especular. Capacitat de trobar paraules o frases palindròmiques i
memoritzar-les. Precisió

Competències bàsiques

Comunicatives

Específiques per conviure i habitar el món

Metodològiques

Personals

Altres activitats del MMACA al teu centre