La granota Kruskal

Aquest és un truc de cartes que aprofita el principi descobert pel matemàtic Martin David Kruskal.

Podeu jugar en aquesta simulació de la pàgina de la FCRi

Hi ha una sèrie de cartes col·locades en fila simulant les pedres d’un riu. Se us demana que trieu mentalment la vostra posició de partida i que a partir d’aquesta posició salteu mentalment seguint el recorregut del riu de pedra en pedra tants salts com indica la numeració de la carta que heu triat. A continuació fixeu-vos en el valor de la carta on heu arribat i torneu a fer tants salts com indiqui. Repetiu el procés fins que amb el següent salt sortiu de la sèrie.

Tot i haver triat la carta de sortida a l’atzar, l’ordinador sabrà la carta on sou!

Aquesta versió virtual és fruit d’un projecte conjunt del MMACA amb la FCRi a l’apartat “saber-ne més” trobareu una explicació del “principi Kruskal”.

També trobareu una explicació més àmplia a web Magia y matemáticas del nostre company Sergio Belmonte