Mathspaces 2016

Durant el 2016 el MMACA va ser proposat per participar en un dels projectes europeus de divulgació no formal en el projecte MATHSPACES ( inicialment anomenat “MDM – Manipulate-Discover-Model a non-formal approach of mathematics“

Aquest projecte, liderat per ASBL Entraide,  va ser aprovat  al setembre de 2016, i ens portarà a treballar durant dos anys, de la ma de 4 equips més  d’arreu  de la Unió Europea: ASBL Entraide (Bèlgica), Imaginary (Alemanya), Fermat Science (França) i Giardino d’Archimede (Itàlia) .

 Aquesta aventura no només posarà en comú diferents estratègies a seguir en l’educació no formal sinó que treballarem conjuntament seguint tres objectius:   

  •  Reflexionar sobre propostes d’aprenentatge no reglat per presentar a les escoles 
  •  Realitzar un parell de petites exposicions acordades  entre els socis membres del projecte i uns materials que proposin activitats per potenciar la seva eficàcia educativa
  •  Difondre una visió positiva de les matemàtiques

Confiem que al llarg d’aquests dos anys puguem despertar més interès a tota la comunitat educativa i encoratjar-la a entrar en la dinàmica de l’educació més enllà de les aules, usant i creant materials per despertar la motivació entre tot el públic.