MATRIX 2018

Aquest és programa de la conferència MATRIX 2018 en el que estem treballant, volem assumir els temes tractats a les edicions MATRIX anteriors, compartint idees, experiències i bones pràctiques i tractant temes candents relacionats amb la divulgació matemàtica.

Les dues conferències obertes seran;

  • 29 d’octubre. “Art and Maths” per Rinus Roelofs
  • 30 d’octubre. “Catastrophes, diseases and crimes: risk prediction with mathematics” per Rosario Delgado

Les conferències inspiradores internes seran:

  • “The Big Data phenomenon” – Marc Torrent
  • “Impact Evaluation in science vocation” – Gonzalo Remiro, Sergio Marco, Digna Couso
  • “Role-play of coordinates & function dance” – Anton Aubanell – MMACA

Els grups de conversa:

El seu objectiu és aconseguir bones pràctiques sobre alguns dels aspectes específics de la popularització de les matemàtiques en exposicions, tallers o fires. Permetre debatre i identificar problemes, deficiències i debilitats detectables en la nostra pràctica.

CG1 We don’t teach, but they learn. Museum/School
CG2 There are not little mathematics, there are not little mathematicians. Mathematics and children (0-8)
CG3 Is virtual virtuous? Hands-on and virtual hands-on
CG4 Let’s do something together International Math Week
CG5 Don’t be so formal! Museum/Teachers training
CG6 Mummy, I want to be a scientific! Museums and scientific vocation
CG7 In the museum and for the museum Statistics
CG8 Go wider, go deeper! Math/Museum/People Dissemination
CG9 Movement and emotion stimulate creActivity. In-E-motion
CG10 “You are now entering the real museum of mathematics” Museum/Reality modelling
CG11 A lot of data? Not so little, but Big data Research/Statistics
CG12 It’s easy! Well, it’s not so hard! I mean: it’s hard, but it’s funny! Support for new museum
CG13 Sharing is living Sharing of exhibits ideas
CG14 I had a lot of fun. I have a lot of questions Emotion vs Fun: A transforming museum
CG15 Size doesn’t matter Big or Great?
CG16 How can I explain it to you? Museum/University

Calendari


Descarregueu aquí el programa en PDF