El material de la Societat Catalana d'Estadística


La Societat Catalana d’Estadística  (http://soce.iec.cat) ha elaborat el següent document titulat  l’ESTADÍSTICA ES POT TOCAR.

És un material divulgatiu que fa un recorregut explicant els nostres mòduls de probabilitat i estadística. Hi trobareu la descripció i el funcionament de cada mòdul, l’edat mínima recomanada, el temps requerit, aplicacions i comentaris.

MMACA_ESTADISTICA ES POT TOCAR_V17

   Descàrrega del document (PDF 2,7MB)