El taller de construcció de les cúpules de Leonardo.

  • Post Category:Mòduls

Consisteix en aixecar col·lectivament una o més cúpules de 4 a 5 m de diàmetre i aproximadament 1 metre d’altura. S’utilitzen els bastons Leonardome que s’encavalquen mútuament  sense que sigui necessari cap tipus d’element d’unió, el mateix pes de les peces és suficient per mantenir-ne l’estabilitat. Amb el mateix bastó es poden construir cúpules de diferent estructura geomètrica. És una bon exercici on es posen en pràctica les habilitats espacials i de cooperació ja que la construcció requereix la coordinació de tots els participants. Un cop la cúpula feta, s’hi pot entrar-hi dins, es pot aixecar, deformar-la o fer-la tremolar. 

Aquest taller l’oferim:

  • Als grups escolars que ens visiten al Palau Mercader . L’adaptem a l’edat de cada grup des de 5 any fins a universitaris.
  • A les famílies i públic general al Palau Mercader els diumenges al matí.
  • Directament a les escoles, centre o fires que ens ho sol·licitin.

Consisteix en aixecar col·lectivament una o més cúpules de 4 a 5 m de diàmetre i aproximadament 1 metre d’altura. S’utilitzen els bastons Leonardome que s’encavalquen mútuament  sense que sigui necessari cap tipus d’element d’unió, el mateix pes de les peces és suficient per mantenir-ne l’estabilitat. Amb el mateix bastó es poden construir cúpules de diferent estructura geomètrica. És una bon exercici on es posen en pràctica les habilitats espacials i de cooperació ja que la construcció requereix la coordinació de tots els participants. Un cop la cúpula feta, s’hi pot entrar-hi dins, es pot aixecar, deformar-la o fer-la tremolar. 

Aquest taller l’oferim:

  • Als grups escolars que ens visiten al Palau Mercader . L’adaptem a l’edat de cada grup des de 5 any fins a universitaris.
  • A les famílies i públic general al Palau Mercader els diumenges al matí.
  • Directament a les escoles, centre o fires que ens ho sol·licitin.