• A partir de 8 anys. El taller s'adapta a les edats
 • Grups de 30 persones màxim
 • A la seu del MMACA de Cornellà i per tot el territori

En què consisteix el taller?

El taller consisteix en la construcció col·lectiva d’una o més cúpules de 4 a 5 m de diàmetre i aproximadament 1 metre d’altura.

El taller s’inicia amb una petita explicació més o menys llarga, en funció del grup, de la forma de col·locar les peces per tal que s’encavalquin mútuament i de les característiques del patró geomètric particular de la cúpula proposada. La construcció comença pas a pas per tal d’assegurar la comprensió de la mecànica de col·locació de tots els participants abans de donar pas a la construcció simultània.

Un cop construïda, els petits o tot el grup d’alumnes pot entrar a l’interior de la cúpula. També es pot aixecar coordinadament i moure-la per comprovar les seves propietats de resistència i flexibilitat. La cúpula s’acaba desmuntant com un castell de cartes. És el moment de recollir les peces i fer les valoracions i reflexions finals.

Més informació de l'activitat

Objectius d'aprenentatge

Dins de l’objectiu general del desenvolupament de totes les capacitats dels alumnes, aquest taller cobreix un ampli ventall d’objectius de diferents àrees. Per una part, es treballa en el desenvolupament de la capacitat espacial, la visualització i identificació de patrons geomètrics, les habilitats manuals, el raonament i l’abstracció. Però especialment en l’àmbit social i cívic, la dinàmica de construcció col·laborativa del taller amb un resultat tangible i espectacular permet desenvolupar els objectius de comunicació, treball en equip, coordinació, respecte i col·laboració mútua.

Continguts

Identificació dels polígons, diferents tipus, els seus noms i els seus components. Creació d’enrajolats. Raonament espacial, visualització lligada a l’habilitat manual i als conceptes de davant-darrere, sobre-sota. Comprensió de l’origen de la curvatura de l’enrajolat. Les cúpules com a solució d’un problema tecnològic. Les propietats estructurals de les construccions flexibles. Les cúpules a la història de l’art. Leonardo da Vinci.

Criteris d'avaluació

Rapidesa en la comprensió de les instruccions de construcció. Rapidesa en la identificació de la posició de les noves peces. Col·laboració i ajuda del treball dels companys i companyes. Explicacions verbals mútues. Atenció a la progressió del treball global. Dificultat del patró triat en la construcció de la segona cúpula.

Competències bàsiques

Comunicatives

 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual

Específiques per conviure i habitar el món

 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Competència social i ciutadana

Metodològiques

 • Competència matemàtica
 • Competència d'aprendre a aprendre

Personals

 • Competència d'autonomia i iniciativa personal

A quí l'oferim?

cupules_patro1

a grups escolars

Als grups escolars que ens visiten al Palau Mercader. L’adaptem a l’edat de cada grup des de 5 anys fins a universitaris.

 • Palau Can Mercader de Cornellà de Llobregat
 • de 5è de primària en endavant
 • De dilluns a divendres de 10h a 14h i dilluns i dimecres fins a les 15:30h
 • Durada: 1h 15 min
 • Preu: 70€ per grup de fins 30 alumnes
cupules_hegagons_nens

a famílies i públic general

Tots els diumenges al matí de 10 h a 11 h s’organitza el taller de cúpules al Palau Mercader. Cal realitzar una reserva prèvia.

 • Palau Can Mercader de Cornellà de Llobregat
 • Tots els diumenges
 • Durada: 1h
 • Preu: 5,5€ / persona
cupules_2_girona

a escoles, centres, fires i festes al carrer

Ens desplacem a escoles, biblioteques, centres, fires i festes al carrer i adaptem el taller a les necessitats.

 • Ubicació a acordar. Pot ser a l'exterior o interior.
 • A acordar , mínim dos tallers per desplaçament.
 • Durada: 1h
 • Preu: 105€ per sessió.
 • El cost del transport és de 40 € a l'àrea de Barcelona i 0.8€/km fora de l'àrea metropolitana.

Les cúpules de Leonardo

L'origen, com és que s'aixequen?

Quantes cúpules diferents es poden fer?

Hi ha 11 models simples, que són els que acostumem a fer al taller. Hi ha però infinits patrons possibles. 

Per a la construcció s’utilitzen exclusivament els bastons amb 4 osques  Leonardome que s’encavalquen mútuament. No és  necessari cap altre element d’unió, el mateix pes de les peces és suficient per mantenir-ne l’estabilitat.

 

El material didàctic LEONARDOME

Podeu adquirir les peces pel taller de cúpules de Leonardo a través del web: www.leonardome.com 

La caixa gran amb 250 peces permet construir cúpules de fins a 5 m de diàmetre dins les quals pot entrar tot el grup.

La caixa amb 50 peces permet aixecar les mateixes cúpules de 2 m de diàmetre.  

Altres activitats del MMACA al teu centre