Coloca los 36 triángulos de manera que los números coincidan con su descomposición en factores.

modul_triangles_descomposicio_primers

Aquest trencaclosques l’hem creat a partir de la idea original de Virgínia Carmona.

Observeu els 36 triangles:
En els costats hi ha indicats o bé un sol nombre o bé un conjunt de factors primers.

L’objectiu és col·locar les peces una al costat de l’altra de forma que tots els costats que es toquin, tinguin, per una banda, un nombre i per l’altra la seva descomposició en factors primers.

Per exemple, el triangle amb el nombre 20 ha de posar-se tocant el triangle que té els factors 2, 2 i 5, ja que 20=2x2x5

La solució és única