Completa cada cercle amb peces del mateix color.

És aquesta l’única manera d’omplir tots els cercles?

És possible omplir-los tots de manera que almenys un tingui peces de cada color?
Si un dels cercles té una peça groga (1/3), és possible completar-lo amb peces verdes (1/8) o blaves (1/4) Per què?