Construeix les figures successives movent només una peça cada vegada i girant la figura sencera si és necessari.

Tots, petits i grans, hem jugat amb el tangram xinès de 7 peces.  Al MMACA també. És a la sala Montessori dels petits, moltes activitats de les nostres maletes es basen en ell.

Aquest és un nou tangram (dissecció d’un quadrat en peces) desenvolupat per nosaltres, a l’article del company Carlos Luna s’explica el procés de disseny i un tast de les inacabables propietats i activitats que aquest tangram permet. 

L’hem anomenat tangram egipci per contenir el triangle egipci que és el triangle rectangle de costats 3, 4 i 5 conegut pels antics egipcis. 

En la versió d’aquesta fotografia els punts grocs representen la unitat i els blaus √5. És una forma de facilitar la visió de quins costats es poden fer correspondre. 

Material descargable