En què consisteix el taller?

En aquest taller descobrirem els germans grans dels dòminos: els triòminos, tetròminos i pentòminos. Durant el taller, es descobreixen els 12 pentòminos existents i, amb ells, es generen rectangles i altres formes geomètriques, tot pensant en el seu perímetre i la seva superfície i veient-hi possibles relacions.

Més informació de l'activitat

Objectius d'aprenentatge

Dins de l’objectiu general del desenvolupament de totes les capacitats del nen en creixement, l’objectiu del taller és presentar un material atractiu acompanyat de propostes de treball amb el mateix que comportin el raonament espacial i la creativitat.

Continguts

Reconeixement i construcció progressiva de les figures formades per 2, 3, 4 o 5 quadrats juxtaposats anomenats poliminós. Descobriment i anàlisi exhaustiu de tots els existents. Estudi dels seus perímetres, superfícies, característiques i relacions mútues. Resolució dels trencaclosques consistents en formar una figura determinada amb poliòminos. Comunicació verbal entre companys.

Criteris d'avaluació

Identificar com iguals els poliòminos independentment de la seva posició a l’espai. Identificar els simètrics. Organitzar-se metòdicament per trobar-los tots. Fer servir l’assaig i la prova planificada sistemàtica per resoldre els trencaclosques. Verbalitzar la situació i les idees pròpies als altres companys utilitzant un vocabulari ric i precís.

Competències bàsiques

Comunicatives

Específiques per conviure i habitar el món

Metodològiques

Personals

A on es pot fer?

al mmaca a cornellà de llobregat

Als grups escolars que ens visiten al Palau Mercader. Adaptem el taller a l’edat de cada grup.

a escoles, centres, fires i festes al carrer

Ens desplacem a escoles, centres, fires i festes al carrer. 

Altres activitats del MMACA al teu centre