logo_MMACA

L’associació MMACA

Jurídicament som l’Associació per promoure i crear un Museu de Matemàtiques a Catalunya (MMACA). Va ser constituida formalment el 3 de desembre del 2008 com a fruit del treball previ realitzat dins  el marc de la Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya (FEEMCAT) a la que l’Associació MMACA segueix vinculada. 

El MMACA es considera hereu d’una llarga tradició pedagògica, és per això que ha dedicat les sales de l’exposició de Cornellà a Emma Castelnouvo, Martin Gardner, Pere Puig i Adam i Lluís Santaló. Aquestes personalitats han estat els referents d’una forma de divulgar i d’ensenyar les matemàtiques basada en la descoberta, el raonament i la manipulació.

Puig_Adam
emma castelnouvo
lluis santalo

Des dels inicis, hem estat ben acollits per la comunitat matemàtica catalana tant en l’àmbit de l’educació no universitària com en l’àmbit universitari, rebent el suport de la Societat Catalana de Matemàtiques  i del Departament d’Educació.

L’Associació MMACA neix i funciona com entitat sense ànim de lucre d’acord amb la llei 49/2002. El 2012, va ser declarada d’utilitat pública.  

El 2013, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat va cedir al MMACA l’espai del Museu Palau Mercader per a instal·lar-hi una exposició permanent.

cornella_palau_mercader

Els nostres objectius

Segons recullen els estatuts, l’associació MMACA neix amb la voluntat de  divulgar les matemàtiques per millorar-ne la imatge social i de donar suport als centres educatius en la seva tasca en el camp de les matemàtiques. 

L’associació treballa en les finalitats generals següents:

  • Promoure i crear un Museu de Matemàtiques a Catalunya.
  • Divulgar i estimular una imatge social positiva de les matemàtiques: apropar-les a les persones mitjançant experiències interactives i activitats de manipulació i posar de manifest la seva presència i el paper que juguen en la nostra cultura i en el progrés social.
  • Donar suport a la tasca dels centres educatius, des d’infantil, primària i secundària fins a la universitat, tot complementant-la amb propostes que depassen les seves possibilitats o la seva funció institucional.

Aquestes finalitats generals es concreten en els objectius i activitats següents:

  • Promoure la creació d’un Museu de Matemàtiques a Catalunya i definir les seves característiques: proposta museística, instal·lació museogràfica, disseny de continguts i materials, organització de les activitats que se’n derivin....
  • Promoure exposicions relacionades amb les matemàtiques.
  • Dissenyar i crear mòduls per a les exposicions i per al Museu. 
  • Investigar i desenvolupar aspectes relacionats amb la museologia i  la museografia matemàtica i amb l’aprenentatge de les matemàtiques fora de les aules.
  • Promoure la participació dels centres educatius en les exposicions i les activitats del Museu. Crear i facilitar guies didàctiques i materials per aquests centres. Fomentar i organitzar activitats de formació del professorat relacionades amb les activitats de l’Associació.
  • Promoure i coordinar projectes de col·laboració amb altres institucions d’àmbit internacional que tenen finalitats semblants.
  • Promoure altres activitats de divulgació de les matemàtiques.

Amb l’organització d’exposicions, cursos de formació, activitats al carrer, col·laboracions i participació en actes, l’associació treballa per divulgar i estimular una imatge social positiva de les matemàtiques, apropant-les a les persones mitjançant experiències interactives i activitats de manipulació.

El MMACA s’acull a l’esperit de la declaració de la 1 a conferència mundial de museus de matemàtiques, MATRIX, celebrada el setembre de 2014 a Dresden (Alemanya) [web]. En aquesta declaració es defensa la idea que, de la mateixa manera que un teorema, les aportacions museístiques que contribueixen a la difusió de la ciència cal compartir-les i difondre-les sense pretensions d’exclusivitat. De fet, gran part dels mòduls dels diferents museus són implementacions d’idees anteriors l’origen de les quals és sovint impossible de precisar.

Treballem perquè, molt aviat, el Museu de Matemàtiques de Catalunya arribi a més llocs.