L’associació MMACA

Jurídicament el Museu de Matemàtiques de Catalunya és una associació inscrita al registre del Departament de Justícia amb el número 38567-J/1 amb el nom d’Associació per a promoure i crear un Museu de Matemàtiques a Catalunya (MMACA)

La sessió constitutiva de l’associació es va celebrar el 3 de desembre del 2008, en aquesta sessió es varen aprovar els seus estatuts.

L’Associació neix i funciona com entitat sense ànim de lucre d’acord amb la llei 49/2002

El 2012, l’Associació MMACA va ser declarada d’utilitat pública. 

El 2013, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat va cedir al MMACA l’espai del Museu Palau Mercader per a instal·lar una exposició permanent.

Objectius 

Segons recullen els estatuts, l’associació MMACA neix amb la voluntat de  divulgar les matemàtiques per millorar-ne la imatge social i de donar suport als centres educatius en la seva tasca en el camp de les matemàtiques. 
L’associació treballa en les finalitats generals següents:

 1. Promoure i crear un Museu de Matemàtiques a Catalunya.
 2. Divulgar i estimular una imatge social positiva de les matemàtiques: apropar-les a les persones mitjançant experiències interactives i activitats de manipulació i posar de manifest la seva presència i el paper que juguen en la nostra cultura i en el progrés social.
 3. Donar suport a la tasca dels centres educatius, des d’infantil, primària i secundària fins a la universitat, tot complementant-la amb propostes que depassen les seves possibilitats o la seva funció institucional.

Aquestes finalitats generals es concreten en els objectius i activitats següents:

 1. Promoure la creació d’un Museu de Matemàtiques a Catalunya i definir les seves característiques: proposta museística, instal·lació museogràfica, disseny de continguts i materials, organització de les activitats que se’n derivin….
 2. Promoure exposicions relacionades amb les matemàtiques.
 3. Dissenyar i crear mòduls per a les exposicions i per al Museu. 
 4. Investigar i desenvolupar aspectes relacionats amb la museologia i 
  la museografia matemàtica i amb l’aprenentatge de les matemàtiques fora de les aules.
 5. Promoure la participació dels centres educatius en les exposicions i les activitats del Museu. Crear i facilitar guies didàctiques i materials per aquests centres. Fomentar i organitzar activitats de formació del
  professorat relacionades amb les activitats de l’Associació.
 6. Promoure i coordinar projectes de col·laboració amb altres institucions d’àmbit internacional que tenen finalitats semblants.
 7. Promoure altres activitats de divulgació de les matemàtiques.

Amb l’organització d’exposicions, cursos de formació, activitats al carrer, col·laboracions i participació en actes, l’associació treballa per divulgar i estimular una imatge social positiva de les matemàtiques, apropant-les a les persones mitjançant experiències interactives i activitats de manipulació.

El MMACA s’acull a l’esperit de la declaració de la 1 a conferència mundial de museus de matemàtiques, MATRIX, celebrada el setembre de 2014 a Dresden (Alemanya) [web]. En aquesta declaració es defensa la idea que, de la mateixa manera que un teorema, les aportacions museístiques que contribueixen a la difusió de la ciència cal compartir-les i difondre-les sense pretensions d’exclusivitat. De fet, gran part dels mòduls dels diferents museus són implementacions d’idees anteriors l’origen de les quals és sovint impossible de precisar.

Treballem perquè, molt aviat, el Museu de Matemàtiques de Catalunya sigui una realitat.

Organització del MMACA

Segons els estatuts els òrgans de govern de l’associació són l’Assemblea general i la Junta directiva
A la darrera reunió de l’Assemblea general del 7 de febrer de 2018 la Junta Directiva va quedar constituïda de la següent forma:

• President: Josep Rey  (josep.rey@mmaca.cat)
• Vicepresidenta i responsable de la seu de Cornellà: Pura Fornals . (pura.fornals@mmaca.cat)
• Vicepresidents: Guido Ramellini (guido.ramellini@mmaca.cat)i Enric Brasó (enric.braso@mmaca.cat)
• Tresorer: Manuel Udina (manuel.udina@mmaca.cat)
• Secretari: Santi Estopà (santi.estopa@mmaca.cat)
• Vocal a Girona: Quim Tarradas (quim.tarradas@mmaca.cat)
• Vocal a Lleida: Joan Folguera(jfolgue2@xtec.cat)

A més a més de les reunions pròpies de la Junta i de les diferents comissions, hi ha establerta una reunió de socis mensual en què es tracten els temes del moment. És una reunió oberta també a col·laboradors i treballadors del MMACA.

La comissió de Cornellà i la Junta Directiva són els organismes que prenen les decisions relatives als contractes del MMACA.  

Orígen del MMACA

El MMACA es considera hereu d’una llarga tradició pedagògica, és per això que ha dedicat les sales de l’exposició de Cornellà a Emma Castelnouvo, Martin Gardner, Pere Puig i Adam i Lluís Santaló. Aquestes personalitats han estat els referents d’una forma de divulgar i d’ensenyar les matemàtiques basada en la descoberta, el raonament i la manipulació.

El grup impulsor del MMACA es va començar a reunir el 2006 com grup de treball de la Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya (FEEMCAT) a la que l’Associació MMACA segueix vinculada. 

Des dels seus inicis, el projecte ha estat ben rebut per la comunitat matemàtica catalana tant en l’àmbit de l’educació no universitària com en l’àmbit universitari, rebent el suport de la Societat Catalana de Matemàtiques  i del Departament d’Ensenyament.

Socis i amics del MMACA

Contemplem dues formes de donar-nos suport

 • Per una part els socis, als que demanem la col·laboració activa en alguna de les múltiples tasques del MMACA. I que a canvi donem veu i vot en les reunions mensuals  i assemblees anuals. Si en voleu ser, escriviu-nos a contacte@mmaca.cat sol·licitant-ho o parleu directament amb algun soci. 
 • Per una altra part els amics del MMACA dels que sols es demana una aportació anual. Per fer-se amic ompliu aquest formulari . Trobareu més informació aquí.
carnetamic