L’associació MMACA

L’associació per a promoure i crear un Museu de Matemàtiques a Catalunya (MMACA) es va constituir l’any 2006 com un grup de treball de la Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya (FEEMCAT). La iniciativa va ser molt ben rebuda per la comunitat matemàtica i acollida per la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM). Així mateix va comptar amb el suport decidit del Departament d’Ensenyament mitjançant el CESIRE-CREAMAT. L’ICE de la Universitat Politècnica de Catalunya va donar suport logístic a la feina del grup.

Amb l’organització d’exposicions, cursos de formació, activitats al carrer, col·laboracions i participació en actes, l’associació treballa per divulgar i estimular una imatge social positiva de les matemàtiques, apropant-les a les persones mitjançant experiències interactives i activitats de manipulació.

El MMACA s’acull a l’esperit de la declaració de la 1 a conferència mundial de museus de matemàtiques, MATRIX, celebrada al setembre de 2014 a Dresden (Alemanya). En aquesta declaració es defensa la idea que, de la mateixa manera que un teorema, les aportacions museístiques que contribueixen a la difusió de la ciència cal compartir-les i difondre-les sense pretensions d’exclusivitat. De fet, gran part dels mòduls dels diferents museus són implementacions d’idees anteriors l’origen de les quals és sovint impossible de precisar.

Treballem perquè, molt aviat, el Museu de Matemàtiques de Catalunya sigui una realitat.

carnetamic