Objectes matemàtics fabricats amb impressió 3D.

Les impressores 3D ja no són un objecte estrany a les escoles i instituts, permeten fabricar amb gran precisió, objectes geomètrics, jocs, tangrams o trencaclosques.

Són una oportunitat per enriquir les col·leccions didàctiques dels centres i a la vegada permeten realitzar físicament treballs i projectes de l’alumnat. 

Recollim en aquesta pàgina, els objectes creats per nosaltres. Podeu descarregar lliurement els arxius i imprimir-los. 

SCAD

Els arxius SCAD, són els utilitzats pel programari lliure de modelatge 3D OpenSCAD Permeten la modificació i personalització del model. 

STL

Els arxius STL són un estàndard usat per totes les impressores 3D. De fet, són un arxiu de text amb la llista de triangles de la xarxa triangular tridimensional que forma la superfície de l’objecte.

Sumes instantànies

Aquests prismes, aparentment amb xifres aleatòries, permeten fer instantàniament la suma dels 5 números de 4 xifres que es poden formar amb ells, sigui quin sigui l’ordre dels prismes o la cara triada.

El teorema de Pitàgores articulat

Les 4 peces articulades permeten per un costat formar els dos quadrats corresponents als costats del triangle rectangle de la base i per l’altra banda formen el quadrat corresponent a la hipotenusa.