El projecte NumericAll, un Erasmus+ de la Unió Europea

El 2018, la Unió Europea va publicar un marc amb vuit competències clau per l’aprenentatge permanent, entre les quals hi ha les competències numèriques i digitals. Avui en dia, aquestes habilitats són clau per mantenir una bona qualitat de vida, garantir l’accés a l’ocupació i promoure la cohesió social.


En vista d’això, s’ha concebut Numeric[All], un projecte Erasmus+ en el qual participa el MMACA, juntament amb quatre entitats més d’arreu de la Unió Europea: AKMI (Grècia), Citizens in Power (Xipre), Ludus (Portugal) i LogoPsyCom (Bèlgica).

logo_MMACA

Aquest projecte té com a objectiu la creació d’una exposició matemàtica portàtil dirigida a adults amb un nivell bàsic de matemàtiques i que té en compte les persones amb discapacitats. D’aquesta manera es vol millorar l’accés d’aquests col·lectius a una educació inclusiva i de qualitat. El museu constarà de setze mòduls que cabran en una maleta i serviran per treballar competències transversals relacionades amb les matemàtiques. Aquests mòduls estaran concebuts tenint en compte les peculiaritats de les persones a qui estan dirigits: seran manipulatius, utilitzaran un llenguatge simplificat i transmetran les idees principals de manera visual.

També es crearan materials de suport pedagògic, que inclouran una guia metodològica i un llibre electrònic, per complementar i ampliar els conceptes que abordaran els mòduls de la visita portàtil i es formarà als educadors perquè ells mateixos puguin crear materials amb una impressora 3D per adaptar-se a les necessitats específiques dels membres de les seves institucions.

Per a tota la informació i accés als materials creats, podeu anar directament a la web oficial del projecte: