En què consisteix el taller?

En aquest taller l’alumnat treballarà en petits grups manipulant polígons diferents. Es farà un treball d’identificació de les peces i s’explorarà com combinar-les per crear noves formes geomètriques. Es potencia la percepció espacial i la creativitat.

 

Més informació de l'activitat

Objectius d'aprenentatge

Dins de l’objectiu general del desenvolupament de totes les capacitats del nen en creixement, l’objectiu del taller és presentar als infants un material atractiu i propostes de treball amb aquest material que comportin el raonament espacial i la creativitat.

Continguts

Coneixement i classificació de formes geomètriques bàsiques i les seves diferents combinacions, orientacions mútues al pla i a l’espai. Creació de figures pautada i lliure. Comunicació verbal entre companys.

Criteris d'avaluació

Comprendre les semblances, diferències i característiques específiques de les figures geomètriques. Fer servir l’assaig i la prova per trobar les formes de combinar-les. Verbalitzar la situació i les idees pròpies als altres companys utilitzant un vocabulari ric i precís.

Competències bàsiques

Comunicatives

Específiques per conviure i habitar el món

Metodològiques

Personals

On es pot fer?

al mmaca a cornellà de llobregat

Als grups escolars que ens visiten al Palau Mercader. Adaptem el taller a l’edat de cada grup.

a escoles, centres, fires i festes al carrer

Ens desplacem a escoles, centres, fires i festes al carrer. 

Altres activitats del MMACA al teu centre