Marató de 12 hores de divulgació matemàtica

Amb motiu del setè aniversari de l'exposició permanent de Cornellà

Les ponències i els materials de la franja en català (de 9 a 15h)

Què és el MMACA?

Pura Fornals / Guido Ramellini

punt temporal d’inici a la gravació: 0:03:40​ 

Reptes pel Dia Internacional de les Matemàtiques

Montse Alsina i Daniel Ramos

punt temporal d’inici a la gravació: 1:01:51

Presentació: Reptes pel IDM2021

Una passejada entre nombres!

Anton Aubanell Pou

punt temporal d’inici a la gravació: 2:04:02
 

Sobre el Teorema de Pitàgores

Manuel Udina Abelló

punt temporal d’inici a la gravació: 3:02:00 

Presentació: Sobre_el_Teorema_de_Piatgores.odt

L’escaire

Josep Rey Nadal

punt temporal d’inici a la gravació: 4:00:27​

Càlcul mental amb els dits

Robert Escribano Martínez

punt temporal d’inici a la gravació: 5:02:37

Presentació: Càlcul mental amb els dits

Las ponéncias y el material de la franja en español (de 15 a 21h)

Alumnos sorprendentes + Calculadora humana

David Pinyol Gras

Punto temporal de inicio en la gravación: 0:03:29

Presentación: Alumnos_sorprendentes_Calculadora_humana.odp

Magia y Mates

Sergio Belmonte Palmero

Punto temporal de inicio en la gravación: 01:02:33

El Tangram Egipcio: el nuevo rompecabezas del MMACA

Carlos Luna Mota

Punto temporal de inicio en la gravación: 2:02:12​

El modelo epidémico SIR

Daniel Ramos Guallar

Punto temporal de inicio en la gravación: 3:03:00​

Secuenciar decimales

David Pinyol Gras

Punto temporal de inicio en la gravación: 4:05:19

Presentación: decimales.odt

¿Cómo podemos controlar 4 monedas sin verlas?

Enric Brasó Campderrós

Punto temporal de inicio en la gravación: 5:05:23

Presentación: Monedas.pptx

Despedida

Pura Fornals  y Guido Ramellini

Punto temporal de inicio en la gravación: 5:56:32​