Drets de còpia: Creative Commons amb reconeixement, no comercial i compartit igual.

En general, excepte els casos que s’especifiqui el contrari,  tot el contingut de la web www.mmaca.cat està sota llicència CC BY-NC-SA 4.0  Creative Commons  Atribució No Comercial Compartit Igual 4.0 Internacional. 

Aquesta llicència permet que altres persones reprodueixin, distribueixin, mesclin, adaptin i es construeixin noves obres sempre que es citi l’autoria original, s’indiqui si s’han fet modificacions i es distribueixi amb aquesta mateixa llicència.

Declaració de Dresden

El MMACA s’acull a l’esperit de la declaració de la 1a conferència mundial de museus de matemàtiques, MATRIX, celebrada el setembre de 2014 a Dresden (Alemanya). En aquesta declaració es defensa la idea que, de la mateixa manera que un teorema, les aportacions museístiques que contribueixen a la difusió de la ciència cal compartir-les i difondre-les sense pretensions d’exclusivitat. De fet, gran part dels mòduls dels diferents museus són implementacions d’idees anteriors l’origen de les quals és sovint impossible de precisar.