Espectacle participatiu en el qual raonarem els moviments i estructures que construeix el sabó dins de cèrcols, gàbies, cordes i políedres.

Què farem al taller?

Quina forma tenen les bombolles de sabó? Sempre…? I si construíssim una bombolla de sabó dins un cub? I dins d’una piràmide? I, sobretot: per què? 
Descobrirem com funcionen les bombolles de sabó, el concepte de mínima àrea, repassarem concepte de geometria bàsica, com angles i polígons, i connectarem el sabó amb l’arquitectura moderna, amb l’optimització i amb la gastronomia de Ferran Adrià.

Més informació de l'activitat

Necessitats d'espais i de materials

Les bombolles quan esclaten deixen aigua ensabonada, recomanem posar un plàstic o una tela a terra i apartar tot el que es pugui fer malbé.
A la vegada preparar tovalloles i estris per eixugar el terra i evitar relliscades.
La sala no ha de tenir corrents d’aire.
Cal una pantalla o paret per projectar i dues taules impermeabilitzades. 
Tot l’altre material inclòs el projector el portarà l’educador del MMACA.

Objectius d'aprenentatge

  • Reconeixement de formes geomètriques i del llenguatge geomètric.
  • Modelitzar matemàticament unes situacions.
  • Resolució de problemes en context.
  • Aprendre a construir, confirmar i comprovar hipòtesis.
  • Re-valorar la dimensió estètica de les matemàtiques.
  • Reconèixer les matemàtiques al nostre voltant, a la natura i al dia a dia.

Continguts

Quina forma té una bombolla de sabó? Per què? Podria tenir una altra forma? Altres angles? Mirarem de predir les geometries de bombolles i films de sabó dins de diferents construccions de geometria plana i en volum. Posarem a prova la tensió superficial del sabó, testejarem la seva força i resoldrem problemes matemàtics amb ell, de manera experimental. Ens meravellarem amb la bellesa i complexitat d’aquest fenomen del nostre dia a dia. Finalment, experimentarem amb els aspectes més lúdics i estètics del sabó.

Criteris d'avaluació

  • Analitzar les formes i angles de les construccions de sabó.
  • Modelitzar matemàticament el seu comportament.
  • Entendre els conceptes matemàtics que apareixeran, com el de mínima àrea i la seva importància.
  • Dissenyar hipòtesis per predir fenòmens.

Competències bàsiques

Comunicatives

Específiques per conviure i habitar el món

Metodològiques

Personals

Altres activitats del MMACA al teu centre