Espectacle participatiu en el qual raonarem els moviments i estructures que construeix el sabó dins de cèrcols, gàbies, cordes i políedres.

 • de 1r d'Educació Primària fins a 2n d'ESO
 • Grups de 25 o 30 alumnes com a molt segons el nivell.
 • Durada: 1 h 30 min
 • Lloc: al vostre centre.
 • Preu: 155 € per la sessió de 90 minuts
 • Preu del transport: 40€ dins l'àrea metropolitana de Barcelona i 0.8€/km fora de l'àrea metropolitana.

Què farem al taller?

Quina forma tenen les bombolles de sabó? Sempre…? I si construíssim una bombolla de sabó dins un cub? I dins d’una piràmide? I, sobretot: per què? 
Descobrirem com funcionen les bombolles de sabó, el concepte de mínima àrea, repassarem concepte de geometria bàsica, com angles i polígons, i connectarem el sabó amb la arquitectura moderna, amb la optimització i amb la gastronomia de Ferran Adrià.

Més informació de l'activitat

Necessitats d'espais i de materials

Les bombolles quan esclaten deixen aigua ensabonada, recomanem posar un plàstic o una tela a terra i apartar tot el que es pugui fer malbé.
A la vegada preparar tovalloles i estris per eixugar el terra i evitar relliscades.
La sala no ha de tenir corrents d’aire.
Cal una pantalla o paret per projectar i dues taules impermeabilitzades. 
Tot l’altre material inclòs el projector el portarà l’educador del MMACA.

Objectius d'aprenentatge

 • Reconeixement de formes geomètriques i del llenguatge geomètric.
 • Modelitzar matemàticament unes situacions.
 • Resolució de problemes en context.
 • Aprendre a construir, confirmar i comprovar hipòtesis.
 • Re-valorar la dimensió estètica de les matemàtiques.
 • Reconèixer les matemàtiques al nostre voltant, a la natura i al dia a dia.

Continguts

Quina forma té una bombolla de sabó? Per què? Podria tenir una altra forma? Altres angles? Mirarem de predir les geometries de bombolles i films de sabó dins de diferents construccions de geometria plana i en volum. Posarem a prova la tensió superficial del sabó, testejarem la seva força i resoldrem problemes matemàtics amb ell, de manera experimental. Ens meravellarem amb la bellesa i complexitat d’aquest fenomen del nostre dia a dia. Finalment, experimentarem amb els aspectes més lúdics i estètics del sabó.

Criteris d'avaluació

 • Analitzar les formes i angles de les construccions de sabó.
 • Modelitzar matemàticament el seu comportament.
 • Entendre els conceptes matemàtics que apareixeran, com el de mínima àrea i la seva importància.
 • Dissenyar hipòtesis per predir fenòmens.

Competències bàsiques

Comunicatives

 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual

Específiques per conviure i habitar el món

 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Competència social i ciutadana

Metodològiques

 • Competència matemàtica
 • Competència d'aprendre a aprendre

Personals

 • Competència d'autonomia i iniciativa personal

Altres activitats del MMACA al teu centre