Aquest cilindre reflectant mostra correctament la imatge plana deformada.

En aquests exemples, es veuen reflectides correctament al cilindre la façana del Palau Mercader i la torre de la Miranda de Cornellà

Els anamorfismes a l'art

La tècnica de l’anamorfisme o anamorfosis consisteix en deformar una imatge de forma que per poder “veure-la” correctament calgui una reflexió o una o perspectiva determinada. Va ser practicada al Renaixement per artistes com Hans Holbein, Leonardo da Vinci, Jacopo Vignola. 

Il·lustració “The Mysterious Isle” de l’artista István Orosz.  Al posar un cilindre reflectant sobre el Sol, s’hi veu reflectida la imatge de Jules Verne.

Il·lustració del llibre “El mundo físico” 1882. Font wikipedia

Enllaços i material descarregable