Quantes pedres hi ha al plafó?

Sabem que el forat de la peça penjada fa 10 x 10cm

Sabem que el plafó fa 2 x 1m.

Podeu utilitzar aquestes dades per comptar quantes pedres hi ha al plafó?

Serà un càlcul exacte o aproximat?

Quantes mesures faries per obtenir un resultat acceptable?