Posa les tanques per encerclar l'espai

El mòdul consisteix en una quadrícula amb xifres a cada casella, és el territori on cal posar els corrals. Al costat tenim les tanques, es tracta de posar-les dretes envoltant les caselles tenint en compte:

   •  Les xifres indiquen la quantitat de tanques al seu voltant
   • El conjunt de totes les tanques formen un corral tancat.

Creació, estratègies:

Aquest trencaclosques va apareixer per primer cop el 1989 amb el nom de Slitherlink en una publicació de l’editorial japonesa Nikoli els creadors del popular Sudoko.
Es coneix també amb els noms de: Fences, Takegaki, Loop the Loop, Loopy, Ouroboros, Suriza o Dotty Dilemma. 

En resoldre`l es descobreixen aviat estratègies com:

   • Començar per les caselles amb 0 o amb 4
   • Si hi ha dues caselles adjuntes amb 3, hi ha una tanca entre elles.  
   • i altres que podeu veure detallades aquí

Altres mòduls

En aquest mòdul les circumferències de diferent mida poden rodar sobre una altra fixada, els engranatges permeten fer-ho sense que rellisquin. Els corbes que s’obtenen són les hipocicloides (si es fan rodar per l’interior) i les hipocicloides (si es fan rodar per l’exterior). En funció de les mides relatives de la circumferència fixa i la que roda s’obtenen els diferents tipus d’aquestes corbes.

Les 5 peces de fusta de diferents tonalitats amb què està construït aquest con mostren els 4 tipus de seccions: Circumferència, el·lipse, paràbola i hipèrbola.

La primera part consisteix en un engranatge de 50 dents a l’interior del qual pot girar un cercle de 25 dents, els 5 punts de color del cercle segueixen els 5 diàmetres. La segona part és una peça pentagonal amb els 5 vèrtexs de color situats a la mateixa posició que abans. El pentàgon pot girar suaument gràcies als encaixos inserits a les rases construïdes com els diàmetres de la primera part.