Llença els dos daus i suma els resultats.

El repte és representar aquest resultat posant les 4 boles a les caixes.

Les boles posades a la caixa 1 valen 1, les boles posades a la caixa 2 valen 2, les boles posades a la caixa 3 valen 3.

Si per exemple amb els daus hem obtingut 3 i 4, hem de representar el 7. Ho podem fer de més d’una forma:

  • Una bola a la caixa 3, una bola a la caixa 2 i dues boles a la caixa 1. 3+2+1+1=7
  • Tres boles a la caixa 2 i una a la caixa 1. 2+2+2+1=7