Posa aquestes 3 peces de forma que amb els miralls es vegi un dodecaedre.

Utilitza els imants de les peces per encaixar-les entre si, llavors és més senzill trobar la forma de situar aquesta única peca als miralls.