Amb 9 quadrats 

Forma un quadrat de 3×3 de manera que coincideixin els colors dels costats en contacte.

9quadr

Per seguir pensant:

  • Hi ha peces iguals, les pots trobar?
  • Es podrien fer els 9 quadrats diferents?
  • Si ja has trobat una solució, pots trobar-ne una altra?

Amb 7 hexàgons

Col·loca 6 hexàgons al voltant d’un altre, de manera que coincideixin els colors adjacents.

7hexagons

Passes per resoldre'l

  • Cal reconèixer les set peces i veure’n les semblances i diferències.
  • Es va construint el mosaic per afinitat de colors.
  • Cal posar-ne un al mig i intentar construir la figura. Quan això no resulti, canviar el del mig.
  • Cal anar descartant hexàgons fins a trobar l’únic que pot estar en aquesta posició. (està marcat discretament al revers per si el visitant necessita ajuda).