Posa els gratacels al seu lloc

Aquest joc consisteix en un tauler quadriculat de 4 x 4 on cal disposar 16 peces de diferent alçada que simulen edificis, cal col·locar-los seguint aquestes regles:

  • Primera: A cada fila i a cada columna hi ha un gratacel de cada alçada (o color). És, per tant, similar a un sudoku.
  • Segona: Els números escrits al voltant indiquen la quantitat d’edificis que es veuen des de la seva posició.

Cal doncs tenir en compte que un edifici més alt taparà un més baix. De seguida anirem descobrint “regles” per resoldre’l, per exemple si en una posició hi ha un “1” ja es pot deduir l’edifici que hi haurà al costat d’aquesta posició, quin?

Un cop resolt el primer repte trobareu sota d’aquest, altres taulers amb xifres diferents per resoldre. 

sala_montessori_gratacels
Cornella_sala_martin_gardner_gratacels

Juga en línia:

Fabrica els teus propis reptes

Una activitat per seguir treballant a l’aula o a casa pot organitzar-se de la següent forma:

  1. Treballeu per parelles. Cadascú crearà un repte que el company haurà de resoldre.
  2. Aconseguiu els gratacels. Podeu utilitzar els de la nostra botiga, els policubs o fer-los amb origami. 
  3. En un full dibuixeu la quadrícula 4×4
  4. Poseu-hi els 16 edificis sense que es repeteixin alçades ni en les files ni en les columnes
  5. Poseu a les voreres els nombres que indiquen els edificis que es veuen des de la posició.
  6. Anoteu o feu una fotografia de la posició abans d’enretirar les peces.
  7. Intercanvieu-vos els fulls amb la parella i resoleu el repte.