Dins la caixa hi ha 20 monedes de valors 1 o 2 

Quant sumen en total? 

Ho saps del cert?

Quina ha estat la teva estratègia?

Aquesta és una situació típica del món real on no tenim totes les dades d’un problema. Normalment, però, hi ha prou dades per estudiar-lo i acostar-se o acotar la resposta.

Aquí podem il·lustrar-ho desglossant-ho pas a pas:

  • Hi ha la mateixa quantitat de monedes 1 que de monedes 2? Són 10 monedes de cada classe?
  • De quines monedes sembla que n’hi ha més?
  • Podem veure a la vegada 5 monedes, alguna vegada han quedat 5 iguals?
  • De totes les possibles formes de fer 2 grups amb 20 monedes,  1 i 19, 2 i 18, 3 i 17, etc, quines podem descartar segur?
  • De les opcions possibles, quina té el valor més alt? Quant valdria? 
  • Quina té el valor més baix? Quant és?