En aquest circuit hi ha tres cotxes que circulen sempre en el sentit de les fletxes.


Es tracta d’aconseguir col·locar-los en el mateix ordre i la mateixa orientació que indiquen els següents reptes: