Com és de gran la imatge de la teva cara en un mirall? Més gran? Més petita? Igual? O depèn de la distància?

  • Posa’t davant del mirall amb el braç estirat.

  • Tanca un ull i dibuixa el contorn de la teva cara.

  • Obre els ulls i mira el teu dibuix: té la mida de la teva cara?

  • Allunya’t i apropa’t.

  • Canvia la dimensió de la imatge de la teva cara?

Com t’ho expliques?

modul mirallet

L'explicació geomètrica:

La imatge de la nostra cara que es forma darrere el mirall està a la mateixa distància del mirall que nosaltres. 

La silueta que dibuixem al mirall està, per tant, just a la meitat entre nosaltres i la nostra imatge. En conseqüència tal com mostra el dibuix, les seves mides són la meitat que les reals i són independents de la nostra posició.