Hi ha 3 anelles formades per dues meitats unides amb imants

Tens dos reptes:

    • Repte 1: Uneix les tres anelles de manera que totes tres quedin lligades i que desenganxant-ne una qualsevol, les altres quedin lligades.

    • Repte 2: Uneix les tres anelles de manera que totes tres quedin lligades i que només desenganxant-ne una qualsevol, totes tres quedin lliures.

Les matemàtiques

La topologia, i en particular la teoria de nusos són les parts de les matemàtiques que estudien les propietats dels objectes geomètrics com les corbes tancades que es conserven sota deformacions contínues com ara l’estirament, la torsió, l’arrugat i la flexió i, per tant, sense fer talls, fer forats, enganxar o passar per si mateix.

Cadascuna d’aquestes tres anelles es pot considerar una corba tancada. Com que la  representació plana simple del nus borromeu té 6 punts on una corba passa per sobre d’una altra, la seva notació és L6a4.

El nom de Borromeu

El nom d’aquest enllaç té origen en el fet que apareix a  l’emblema de la família nobiliària italiana dels Borromeo.