Construeix l'icosaedre

Posa els bastons blaus, perpendiculars a les arestes del dodecaedre. Veuràs com es forma un nou poliedre, és el seu dual.

 

El poliedre vermell que ens ha servit de base, quantes cares té? 
S’anomena dodecaedre del grec dōdeka, ‘dotze’ i  edra ‘cara’ 

El poliedre que has construït amb els pals blaus, quantes cares té? 
S’anomena icosaedre del grec eíkosi, ‘vint’ i  edra ‘cara’ 

Compta quantes arestes té el dodecaedre i quantes l’icosaedre. Pots explicar-ho?  

Aquest procés de construir un poliedre posant arestes perpendiculars sobre un altre per obtenir el seu dual, sempre es pot fer. Pots veure’n més exemples a altres parts del museu.

Aquesta figura, impresa en 3D, que podeu descarregar en aquesta pàgina, mostra un altre exemple de poliedres duals amb les seves arestes perpendiculars. En vermell un cuboctaedre i en blau el dodecaedre ròmbic.