Per resoldre un repte, cal posar totes les fitxes entre els tres forats de forma que en cada un la suma(*) coincideixi amb el nombre.

(*) Atenció: el valor de cada fitxa es duplica si es posa en el forat que té la seva mateixa forma 

El valor dels forats tal com estan posades les fitxes en aquesta imatge és:

    • Al quadrat: 8×2 + 6 + 2 = 24
    • Al cercle:  9×2 + 2 = 20
    • Al triangle:   5×2 +1 = 11