Amb aquestes rajoles, rèpliques de les rajoles hidràuliques de la planta noble del Palau Mercader, experimenta creant composicions. 

Busca quina simetria té aquesta rajola. 

Pista: És una simetria d’eix una de les diagonals del quadrat. 

Aquesta única simetria a la diagonal, possibilita moltes composicions diferents  de les que les següents imatges en són una mostra.